Steden schoner en veiliger dankzij innovatieve duwboot!

Vervoer van goederen in de stad wordt op termijn schoner, veiliger en duurzamer. Start-up CityBarge werkt namelijk aan een elektrische duwboot voor het transport van goederen over de grachten van historische steden. Op 11 juni gaven provincie Zuid-Holland, gemeente Delft en CityBarge het startsein voor de bouw van de boot, die als primeur in Delft in productie wordt genomen.  

De huidige manier van het goederenvervoer naar de binnensteden heeft negatieve gevolgen voor de leefbaarheid. Vrachtwagens zorgen voor lawaai, uitstoot van CO2, luchtvervuiling en opstoppingen op de weg.  Zeker in historische steden, die niet berekend zijn op grote vrachtwagens. Vervoer over bestaande grachten biedt hiervoor een duurzaam alternatief.

CityBarge heeft daarom met haar partners Skoon Energy, KOTUG International en FYNLY, een volledig elektrische duwboot ontwikkeld. In combinatie met een duwbak en een systeem van mini-hubs op de grachten kunnen logistieke stromen in de binnenstad verplaatst worden van de weg naar het water. Daarbij gaat het om stromen van afval, pakketten en constructiematerialen Dit levert een schonere, veiligere en rustigere binnenstad op.

CityBarge is met steun van de provincie Zuid-Holland ontstaan binnen het investeringsprogramma “Investeren om te vernieuwen’en na een brainstorm over het beter benutten van de bestaande vaarwegen in Zuid-Holland.  Peter de Bruijn, Founder FYNLY: “Het idee voor CityBarge is ontstaan tijdens een ontbijtsessie bij de provincie ZH over revitalisatie van de waterwegen in Zuid-Holland. Daarbij ontstond het besef dat historisch gezien de grachtenstelsels bedoeld zijn voor logistiek en dat ze in een steeds drukker wordende stad enorme potentie hebben zonder dat daar grote investeringen voor nodig zijn……”

De stad als “living lab”

De historische grachten in de binnenstad van Delft vormen de ideale omgeving voor de verdere ontwikkeling van CityBarge. Daarbij wordt nauw samengewerkt met de Technische Universiteit en de relevante fieldlabs in Delft en de regio. CityBarge werkt volgens het principe van co-creatie, en gaat met de inwoners en bedrijven van Delft het gesprek aan om inzichten te verkrijgen voor verdere verbetering van de processen en dienstverlening.

Adri Bom-Lemstra, gedeputeerde Economie en Innovatie provincie Zuid-Holland: “CityBarge is een mooi voorbeeld van het belang van de fieldlabs in onze provincie. Jonge engineers werken samen met ondernemers en overheden aan maatschappelijke vraagstukken. Direct in de praktijk. Het levert ter plekke innovatieve oplossingen op en kennis die juist weer breder kan worden toegepast op. Ook leidt het tot nieuwe economische activiteiten en banen voor de regio. Echte innovatie dus.”  

Delft als internationale springplank

CityBarge start na de zomer van 2020 in de binnenstad van Delft met een eerste productietest voor het verzamelen van huis- en bedrijfsafval. Daarbij wordt nauw samengewerkt met bedrijven en inwoners. Zodra het concept zich hier heeft bewezen, staat de weg open naar nationale historische steden met grachten. En daarnaast is er ook internationale belangstelling uit diverse Europese steden.

Medio augustus vestigt CityBarge zich in Delft en wordt het benodigde technisch materieel binnen de regio ontwikkeld en geproduceerd. Daarmee ontstaan ook nieuwe kansen voor maakindustrie langs de Schie en in de Metropool Rotterdam-Den Haag.Bas Vollebegt wethouder gemeente Delft: “Delft zet als hoofdstad van technologie en innovatie graag onze deur wijd open voor initiatieven die met innovatieve oplossingen bijdragen aan de problemen van onze tijd. Andere, duurzame manieren van transport zijn hard nodig. Zeker ook in onze historische binnenstad die bij uitstek geschikt is om hiermee ervaring op te doen. Ik juich dan ook van harte toe dat CityBarge zich in Delft vestigt.”

en_GBEnglish