FAQ voor bewoners

Algemeen

CityBarge wil bijdragen aan emissie-vrije binnensteden door het ontwikkelen van een platform die logistiek over water mogelijk maakt. Er wordt gewerkt aan een multi-inzetbaar systeem dat verschillende logistieke stromen, in beginselen afval en bouwmaterialen, over water kan vervoeren om zo de binnenstedelijke wegen te ontlasten.

CityBarge is ontstaan vanuit de venture-builder Fynly. Fynly ontwikkelt concepten door het koppelen van studenten en young professionals met ervaren personen in de business wereld. Op de pagina ‘Over ons’ kan je het team vinden.

CityBarge gelooft in de kracht van samenwerking. Daarom werken wij tijdens het ontwerp met experts van Kotug, Skoon, Nokia, Boxce en Avalex.

Ook werken wij via makethons samen met studenten van de Haagse Hogeschool en de TU Delft.

CityBarge wil tijdens het ontwerp proces ook graag samen met de eindgebruikers (inwoners) iteratie slagen maken. Samen met Enpuls worden de prototypes van het product en de service uitgebreid getest.

Tijdlijn

Begin juni was de onthulling van de innovatieve romp. Dit najaar zal CityBarge beginnen met het vervoer van logistieke stromen over water.

In het najaar van 2020  staat een test-fase met (bedrijfs)afval op de planning met het prototype van onze drijvende mini-hub . In deze fase zullen we beginnen in één stad. Als dit geslaagd is, zullen we uitbreiden naar andere steden. 

Jazeker! CityBarge wil in 2025 actief zijn in 25 Europese steden.

Hoe werkt de afvalboot?

Door CityBarge wordt afvalscheiding in binnensteden met een waterinfrastructuur mogelijk gemaakt. Hierbij moet rekening gehouden worden met een maximale loopafstand van 250 m.

Om de dichtstbijzijnde boot te vinden, wordt een app ontwikkeld. Begin maart heeft CityBarge samen met de Haagsche Hogeschool een makathon georganiseerd. Hier zijn een 30 studenten aan de slag gegaan met de vraag: hoe ziet het nieuwe informatieplatform voor watertransport eruit? Hier zijn al de eerste opzetten voor applicaties uitgekomen waar inwoners kunnen zien waar de boot ligt, en of de afvalbakken leeg zijn. Of het wordt direct gekoppeld aan het gemeentewebsite of Avalex website.

Vulgraad sensoren kunnen aangeven wanneer de bak vol begint te raken zodat we deze tijdig kunnen inwisselen. Omdat de boot uit verschillende modulaire onderdelen bestaat, is het mogelijk de afvalvolumes te verhogen indien nodig.

Milieu

Door het weren van vrachtwagens in de binnenstad is er minder luchtvervuiling, minder schade aan de historische kades en bruggen, lagere veiligheidsrisico’s en minder geluidsoverlast. Daarnaast zorgt het scheiden van afval voor een grote milieuwinst.

De duwboot gebruikt geen (fossiele) brandstof. De boot wordt elektrisch aangedreven. Op de duwboot zijn twee accupakketten geïnstalleerd die de elektromotoren voorzien van groene stroom.

Veiligheid

Voor elk concept worden uitgebreide stabiliteitsberekeningen gedaan om ervoor te zorgen dat iedereen zonder zorgen op kan stappen. Daarnaast wordt een uitgebreide risico-analyse uitgevoerd om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen.

We zijn in overleg met Ieder(in), de belangenvertegenwoordigers van minder valide, hoe we het systeem zo kunnen maken dat iedereen zijn afval kwijt kan. Eventueel in samenwerking met partners die, bijvoorbeeld, afval ophalen met bakfietsen.

Ontwerp

Om dit te bepalen gaan wij met bewoners in gesprek en zullen wij verschillende ontwerpen met ze bespreken, om tot de beste en meest aantrekkelijke oplossing te komen. Hierbij werken wij samen met Enpuls.

Ja, maar op een niet-definitieve manier. Zoals de terrasboten ook aan de kade zijn bevestigd, zo wordt ook het ponton bevestigd. 

Doordat het afval gekoeld wordt door het water zal er al minder stank optreden dan als het bovengronds wordt opgeslagen. Daarnaast wordt er gekeken naar de mogelijkheden voor ‘luchtverfrissers voor containers’ en het installeren van ozongenerators. 

nl_NLDutch